نمایش یک نتیجه

گلدان بزرگ خمره ای مینا کاری شده ۳۰ سانتی متری

325,000 تومان

گلدان دیواری سنگ مرمر بابایی با نگارگری زمانی ۲۴*۶

132,000 تومان

گلدان دیواری سنگ مرمر بابایی با نگارگری معاصر زمانی

100,000 تومان

گلدان سنگ مرمر بابایی با نگارگری گل و مرغ فانیان ۲۴ سانتی متری

192,000 تومان

گلدان صراحی مینا کاری شده ریز نقش ۲۵ سانتی متری

126,000 تومان

گلدان صراحی میناکاری شده اثر قاسمی ارتفاع ۱۶ سانتی متر

52,000 تومان

گلدان فیروزه کوب خمره ای ۱۴ سانتی متری

گلدان فیروزه کوب خمره ای مسی برند پارس ۱۵ سانتی متری

گلدان فیروزه کوب خمره ای مسی برند پارس سایز ۲۵ سانتی متری

460,000 تومان

گلدان فیروزه کوب مسی صراحی سایز ۱۶ سانتی متری

168,000 تومان

گلدان فیروزه کوبی مسی صراحی ۲۰ سانتی متری

308,000 تومان

گلدان مسی میناکاری شده صراحی ارتفاع ۲۰ سانتی متر

105,000 تومان

گلدان هرمی سنگ مرمر بابایی با تذهیب قیاسی

194,000 تومان

گلدان هرمی سنگ مرمر بابایی با تذهیب آبی قیاسی

194,000 تومان

گلدان هرمی سنگ مرمر بابایی با نگارگری گل و مرغ فانیان

192,000 تومان

گلدان هرمی سنگ مرمر بابایی با نگارگری معاصر زمانی

162,000 تومان
بازگشت به بالا
error: Content is protected !!