سفال
۱۴ خرداد

پایتخت سفال ایران، شهرضا

بالاخره پس از تلاش های بسیار سفال شهرضا ثبت ملی شد. اولین بار فرماندار شهرضا پیشنهاد ثبت شهرضا به عنوان شهر جهانی سفال را داد اما این مهم به نتیجه نرسید و این افتخار نصیب لالجین شد. هم اکنون باعث شادمانی است که مراحل ثبت ملی این شهر انجام شده و شهرضا به عنوان شهر ملی سفال انتخاب شده است.

این انتخاب با توجه به ظرفیت گردشگری پیشینه طولانی اشتغال به امر سفال و … در شهرضا، انتخاب صحیح و به جایی است . هم اکنون ۴۰۰ سفالگر در شهرضا گواهی هنری دارند. قرار است به زودی در سپهرآباد شهرضا اولین شهرک صنایع دستی کشور در مساحتی نزدیک ۱۰ هکتار به بهره برداری برسد اما این انتخاب به جا  بار مسئولیت را بر دوش هنرمندان و صنعتگران و حامیان آنها در شورای شهر و شهرداری و فرمانداری و اداره کل میراث فرهنگی سنگین تر می کند.

این شهر باید چهره خود را مطابق عنوانی که لیاقتش را دارد تغییر دهد و هنر سفالگری نیز نقش بیشتری در آراستن چهره شهر ایفا کند. هنرمندان و طراحان نیز به یاری این صنایع دستی قدیم و اصیل بشتابند و این هنر را در رسیدن به استانداردهای بین المللی و .. یاری کنند.

شهرضا، شهر ملی سفال

شهرضا، شهر ملی سفال

دیدگاه بگذارید