خانه صنایع دستی اصفهان غرفه فلزکاری
۳۱ اردیبهشت

گزارشی از خانه جواهری، خانه صنایع دستی اصفهان

موزه زنده معماری و صنایع دستی اصفهان گزارش دوم

خانه صنایع دستی اصفهان غرفه فلزکاری

داستان قفلی چون فرشته

خانه صنایع دستی اصفهان غرفه فلزکاریخانه صنایع دستی اصفهان غرفه فلزکاری

حسن کیانی هنرمند قفل سازی است که در زیرزمین خانه جواهری در غرفه ای با صفا به آفرینش شاهکارهای فلزی اش مشغول است . وی با ساخت انواع قفل ها از دوران کودکی و علاقه زیاد به تفنگ می گوید که موجب شده بدون داشتن استاد به کار ساخت تفنگ بپردازد.

در این غرفه که صدای همایون شجریان در آن می پیچد پر است از قفل و انواع سپر و تجهیزات فلزی، موزه ای  که تا صدای شیرین استاد برایت از سب و کار و هنر و نحوه نگاه صحیح به دنیا می گوید نگاه از آن نمی توانی برداری.

استاد کیانی به همراه پسران خود در این غرفه کار می کند بر روی تشکچه ای فرسوده می نشیند و می گوید اگر کاری، هنری را بلد باشی اهلش به سراغت می آیند.

پسران او که تحصیلات دانشگاهی دارند راه پدر را ادامه داده و هریک سبک خاص خود را خلق کرده اند.

استاد کیانی می گوید هر روز با این فکر از خواب بیدار می شوم که چیز تازه ای بسازم و مفتخر است که پسرانش حرف تازه ای برای گفتن دارند.

در ضمن از جوانان گله می کند که کارهای دشوارتر را به سراغش نمی روند و فلز کاری ، کاری است با بیش از ۲۰۰ فن و یک فرد باید سال ها کارآموزی کند تا بتواند همه فنون را بیاموزد

پسر استاد یک قفل ۴ میلی متری ساخته که کوچکترین قفل دست ساز دنیاست و امیدوار است مراحل ثبتی آن در گینس به زودی انجام شود. استاد کیانی که خود از کودکی با فروختن تفنگ های دست ساز بدون معلمش، پدرش را نسبت به این هنر خوشبین کرده،  می گوید خوبی هنر این است کهه  انسان می تواند از کودکی با آن کسب درآمد کند.

استاد کیانی از خاطره خواستگاریش می گوید که می ترسیده همسرش از شغل وی خوشش نیاد. یک قفلی برای مراسم می سازد که کلیدش  شبیه فرشته بود، قفلی که با یک رمز می چرخید و بعد فرشته با گشودن بالهایش آن را می گشود.

این قفل و کلید بعدها توسط یک زوج آلمانی خریداری شده است.

قفل هایی که با عشق و خلاقیت ساخته شده اند و حاصل یک نگاه زیباشناسانه به مقوله ساخت ابزار است و آن را به جایی فراتر می برد. حقیقت در کار می نشیند تا ابزار محملی باشد برای به سخن درآمدن زیبایی.

برای آشنایی بیشتر با خانه جواهری می توانید (خانه جواهری، نگینی بر تارک صنایع دستی اصفهان ) را بخوانید

دیدگاه بگذارید