مطابق تعریف معاونت صنایع دستی سازمان میراث در ایران ۱۸ گروه اصلی ، ۱۵۶ رشته و ۱۴۳ زیر مجموعه در این رشته ها تعریف شده است. این مجموعه ی بزرگ و متنوع تحت حمایت رسمی سازمان قرار دارند ، هریک از این موارد دارای یک کد رشته ، کد زیر رشته و کد گروه هستند که توسط این شماره ی واحد در سازمان صنایع دستی شناسایی می شوند.در مجموعه مقالاتی که در ادامه خواهد آمد هر کدام از این موارد به تفکیک معرفی خواهند شد.

گروه های ۱۸ گانه ی صنایع دستی شامل موارد زیر می باشند:

 1. نساجی سنتی
 2. بافته های داری و غیر داری
 3. پوشاک سنتی
 4. چاپ های سنتی
 5. کاشی سنتی ، سفال و سرامیک
 6. صنایع دستی چرمی
 7. هنرهای سنتی وابسته به معماری
 8. صنایع دستی فلزی
 9. صنایع دستی چوبی و حصیری
 10. صنایع دستی دریایی
 11. صنایع دستی سنگی
 12. صنایع دستی استخوان
 13. رودوزی های سنتی
 14. آبگینه
 15. صنایع دستی کاغذی
 16. طراحی و نقاشی سنتی
 17. سازهای سنتی
 18. میناکاری

هریک از گروه های ۱۸ گانه ی فوق دارای چند رشته و زیر رشته هستند و پیشه هایی نیز وابسته به این گروه ها تعریف شده است. با انتخاب هریک از موارد بالا می توانید دانش بیشتری نسبت به هریک از گروه های صنایع دستی و زیر مجموعه های آن داشته باشید.

بازگشت به بالا
error: Content is protected !!